Jakość

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKA

Najważniejszymi kryteriami działalności SYN-TECH jest osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej w zakresie dystrybucji elementów elektronicznych. Dążymy do osiągnięcia pozycji „firmy pierwszego wyboru",

Naszą politykę realizujemy poprzez:

 

  • Wdrożenie i ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008

  • Odpowiedzialne i efektywne wykorzystanie surowców, energii oraz minimalizacji wytwarzanych odpadów i emisji do powietrza, a także zapobieganie zanieczyszczeniom;

  • Przestrzeganie wymagań prawnych i innych, które dotyczą aspektów środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej przez nas działalności;

  • Wprowadzenie i wdrożenie polityki zarządzania i nadzoru nad substancjami chemicznymi;

  • Nawiązanie z klientami, a także dostawcami trwałych, partnerskich kontaktów handlowych, pozwalających na spełnienie wymagań klientów;

     Doskonalenie organizacji firmy pod kątem terminowości realizacji zamówień;

  •  Jakość służącą osiągnięciu celu strategicznego, jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny oraz ekspansja na rynki krajowe i zagraniczne;

  • Ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem.

  • Motywowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników SYN-TECH, aby ich działania dotyczące jakości były świadome i odpowiedzialne, a informacje na temat ochrony środowiska zachęcały ich do zachowań proekologicznych.

 Nowy Certyfikat:

Mamy zaszczyt poinformować, że nasza firma wprowadziła System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2009 i potwierdzony certyfikatem Polskiej Akademi Certyfikującej . Od dnia 20 września 2013 możemy legitymować się certyfikatem dotyczącym handlu podzespołami elektronicznymi jak i obwodami drukowanymi .

certyfikat syn tech